Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig är Hedlunds Golv AB, organisationsnummer 556099-2348, 72223 Västerås,. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna styrs av Hedlunds Golv AB oavsett vilket helägt bolag under Hedlunds AB som i praktiken utför behandlingen. Informationstexterna kommer referera alla dessa bolag som Hedlunds Golv AB.

Vad är en personuppgift och en behandling av en personuppgift?

En personuppgift är alla de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn i kombination med din adress.

En behandling av en personuppgift är det som görs med personuppgifterna, oavsett om det utförs manuellt eller automatiserat. Det kan t.ex. vara insamling, lagring, strukturering, bearbetning eller radering av uppgifterna.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna utföra de åtaganden vi erbjuder. I texterna nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter utifrån den relation som du har med oss. I de detaljerade texterna beskrivs vilka behandlingar som utförs, till vilket syfte, hur vi samlar in dina personuppgifter och till vilka dessa kan delas med.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Vi har interna rutiner och riktlinjer för vem som får hantera dina personuppgifter. Det säkerställer vi också genom att säkra våra system med behörighetshantering så att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att behöva låta ett annat bolag hantera dina personuppgifter t.ex. våra tjänsteleverantörer för system där vi lagrar data. När vi låter ett annat bolag hantera dina personuppgifter granskar vi alltid bolaget först och säkerställer genom personuppgiftsbiträdesavtal att de följer våra krav och instruktioner på hur de får hantera dina personuppgifter. Det finns även bolag där vi har delat personuppgiftsansvar. I de fallen är dessa ansvariga för hanteringen av dina personuppgifter. Vill du veta mer om när vi t.ex. har personuppgiftsbiträden eller när vi har delat personuppgiftsansvar kan du läsa det i de detaljerade informationstexterna nedan. Vi delar aldrig dina personuppgifter i försäljningssyfte.

Var får personuppgifterna behandlas

Vi lagrar din data inom EU/EES och ställer samma krav på våra personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer. Våra avtal med personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer säkerställer att dessa följs av både dem och deras egna biträden. Om personuppgifter skulle behöva hanteras utanför EU/EES följer vi EU-kommissionens beslut och utför en riskanalys för att säkerställa att skyddsnivån är tillräckligt hög.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi hanterar och lagrar dina personuppgifter endast så länge vi har en laglig grund för behandlingen. Det kan t.ex. innebära att vi behöver lagra personuppgifter för att följa lagar som kräver det. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att kopplat.Du som på något sätt har lämnat personuppgifter till oss på Hedlunds Golv AB har möjlighet att begära nedanstående beträffande till dina personuppgifter. Om vi tar emot en begäran för någon av rättigheterna måste vi kunna säkerställa din identitet. Du kan därför komma att behöva identifiera dig.

Vilka rättigheter har du vars personuppgifter behandlas hos oss?

Rätten till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till och besked om vilka personuppgifter som vi behandlas om dig. Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag. I det tydliggör vi vilka personuppgifter som vi har om dig och varför vi behöver dem.

Rätten till rättelse av dina personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas om dig ifall dessa är felaktiga.

Rätten till radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om behandlingen t.ex. grundar sig på samtycke, eller behandlas på ett olagligt sätt. Radering gäller dock inte de uppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt rättslig förpliktelse.

Rätten att säga invända mot och/eller begränsa en behandling av dina personuppgifter:
Du har rätt att invända dig mot behandlingar som utförs på dina personuppgifter. Du kan till exempel invända dig mot en behandling tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga. Du har även rätt att specifikt invända dig mot behandlingar för nedanstående:

Direktmarknadsföring: Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter som berör direktmarknadsföring och till exempel kunna avregistrera dig från våra nyhetsbrev. Direktmarknadsföring kan till exempel vara e-post, sms och fysisk reklam.

Berättigat intresse: Du har rätt att invända dig mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på intresseavvägning. Det innebär att vi då endast har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter om vi kan visa att vårt berättigade intresse är större än ditt och dina rättigheter. Vi har även rätt att fortsätta behandla de personuppgifter som befinner sig under rättslig förpliktelse.

Rätten till dataportabilitet: Om behandlingen grundar sig på samtycke, avtal och om så är tekniskt möjligt har du rätten begära dataportabilitet. Detta gäller endast de uppgifter som finns i ett strukturerat format och som du själv har tillhandahållit oss.

Cookies

Information om inbäddat innehåll, analysverktyg , cookies och användningsstatistik
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Google Analytics är Googles analysverktyg som hjälper webbplatsägare och appägare att förstå hur deras besökare använder deras egendom. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Den cookie som används huvudsakligen av Google Analytics är cookien _ga.

Förutom att rapportera användningsstatistik för webbplatser kan Google Analytics, tillsammans med några av de annonseringscookies som beskrivs ovan, också användas för att visa mer relevanta annonser i Googles produkter och tjänster (till exempel Google Sök) och på webben samt för att mäta interaktionen med annonserna vi visar.

Läs mer om Analytics-cookies och sekretess.

Läs mer om hur Google använder personlig data för att optimera annonser.